SKF - Ново строителство


Осветлението на производствените и складови помещения е изпълнено изцяло с Индукционни лампи - два вида осветителни тела с 3 различни мощности на светлиозточниците за постигане на оптимално осветление според изискванията.

Фасадното осветление изпълнено с LED прожектори.


  • 25 бр. LED прожектори 30W
  • 40 бр. индукционни RIL-DAT 150W. Поликарбонатни осветителни тела монтирани на 4,5m. височина.
  • 150 бр. индукционни HBF-DAT 200W. Oсветителни тела тип Камбана, монтирани на 8-10m. височина.
  • 50 бр. индукционни HBF-DAT 250W. Oсветителни тела тип Камбана, монтирани на 8-10m. височина.